КОЛЕКТИВ

КОЛЕКТИВ

ДИРЕКТОР – инж.Цветомила Христова

Зам.директор- Мария Костова Йотова

Педагогически съветник – Виолета Евденов
Учители:
1.инж.Надежда Златанова – старши учител практика
2.инж.Цветомила Стоилова – учител теория
3.инж.Добринка Десподова – учител теория
4.арх.Галина Гетовска – учител методик
5.Лора Илиева – учител – БЗОО, ХООС
6.Анелия Цветкова – учител – География и История
7.Румяна Комитска – старши учител – АЕ
8.Милен Младенов – учител практическо обучение
9.Диана Грозданова – старши учител БЕЛ
10.Калин Григоров – старши учител ФВС
11.Карина Димитрова – учител Философия и психолог
12.Стефани Кузова – учител БЕЛ
13.Светла Костова – учител по Английски език
14.Тодор Илиев – учител методик
15.Маргарита Маринова – старши учител математика
16.Жана Ицинска – старши учител Руски език

17.Инж. Наталия Тонашки-Учител

18.Мая Йорданова-учител

19.Стефан Дацов-старши учител ИТ, Приложни изкуства

20.Инж.Росица Стоянова-учител интериорен дизайн

21.Теодора Кръстева-Учител история и цивилизация, география и икономика

22.Мирела Александрова-учител математика и ИТ

23.Нина Пановска-учител ФВС

24.Петя Бонева-помощник учител

25.Евелина Коцева-ЗАС

26.Йорданка Лалова-хигиенист

27.Десислава Димитрова-хигиенист

28.Ангел Иванов-портиер

29.Калин Ангелов-медиатор

30.Нора Петкова-фелдшер