КОЛЕКТИВ

КОЛЕКТИВ

ДИРЕКТОР – инж.Цветомила Христова

Педагогически съветник – Виолета Евденов

Психолог- Лора Гергова
Учители:
1.инж.Надежда Златанова – старши учител практика
2.инж.Цветомила Стоилова – учител теория
3.инж.Десислава Цолова – учител теория
4.арх.Галина Гетовска – учител методик
5.Лора Илиева – учител – БЗОО, ХООС
6.Анелия Цветкова – учител – География и История
7.Румяна Комитска – старши учител – АЕ
8.Милен Младенов – учител практическо обучение
9.Диана Грозданова – старши учител БЕЛ
10.Калин Григоров – старши учител ФВС
11.Карина Димитрова – учител Философия и психолог
12.Стефани Кузова – учител БЕЛ
13.Светла Костова – учител по Английски език
14.Тодор Илиев – учител методик
15.Мирела Александрова- учител математика, инф. технологии

16.Мария Костова- учител математика, химия

17.Жана Ицинска – старши учител Руски език

18.Инж. Наталия Тонашки-Учител

19.Мая Йорданова-учител

20.Стефан Дацов-старши учител ИТ, Приложни изкуства

21.Инж.Росица Стоянова-учител интериорен дизайн

22.Теодора Кръстева-Учител история и цивилизация, география и икономика

23.Десислава Савова-учител ФВС

24.Евелина Коцева-ЗАС

25.Йорданка Лалова-хигиенист

26.Ангел Иванов-портиер

28.Калин Ангелов-медиатор

29.Нора Петкова-фелдшер