Седмично разписание за ВТОРИ учебен срок за учебната 2023/2024г. в сила от 6 февруари 2024г.