На 15.11.2022г., гл. ас. д-р Снежинка Захариева от Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведен семинар пред учениците на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ на тема: „Съвременната електроника и приложението на интернет на нещата в нея“. Тя отбеляза, че в условията на Индустрия 4.0, електронните системи и модули за дистанционен контрол и управление на обекти са все по – често предпочитано техническо решение, както за битови, така и за промишлени цели. Индустрия 4.0 се асоциира със свързването на Интернет на нещата (Internet of Things – IoT), с производствените техники, за да може системите да обменят информация, да я анализират и да я използват за изпълнение на интелигентни действия. Интернет на нещата позволява устройствата да се свързват и да бъдат наблюдавани и управлявани от разстояние в интернет. През последните години, концепцията за IoT еволюира, като към настоящия момент тя се използва в различни области, като интелигентни домове, медицина, промишлени среди и др.. На семинара бяха направени демонстрации на: • „Електронна система за управление на интелигентен дом“, с която могат да се управляват дистанционно различни консуматори в дома; • „Електронно устройство за наблюдение на качеството на въздуха – AIR QUALITY DEVICE“, с което могат да се измерват температура, относителна влажност, СО2, финни прахови частици и озон; • „Регулируем токозахранващ блок“, с който може да се осигури захранване на различни постояннотокови консуматори; • „Електронна система за управление на леярска пещ“, която използва сензор за измерване на температура до 1200°С и посредством дистанционно управление може да бъде управлявана от разстояние; • Интелигентна мултифункционална система за измерване, контрол и управление на промишлени процеси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *