На 08.06.2023г., в 9б клас на ПГ “Димитраки Хаджитошин” се проведе интердисциплинарен урок на тема “Устойчиво развитие и глобални проблеми на съвременния свят”. Учениците работиха в групи, като имаха за задача да представят решения на глобален проблем, под формата на изработена от тях презентация, както и призив за справяне с проблема. Учениците показаха умения за откриване връзката за възникване на глобален проблем в исторически план, за географски анализ, изследователско мислене, решаване на проблеми, както и за създаване и форматиране на презентация. В резултат бяха формирани умения за гражданско и екологично отношение към заобикалящата действителност и света. Гости на урока бяха д-р Цветелина Ценова-старши експерт по ОНГОР в РУО-Враца, инж.Цветомила Христова- директор на ПГ “Димитраки Хаджитошин” и г-жа Румяна Комитска-учител по английски език.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *