На 24.01.2024г. в ПГ “Димитраки Хаджитошин” се проведе иновативен, интердисциплинарен урок на тема “Държавно устройство и управление на Република България”. В хода на урока, учениците се запознаха с историята на Конституцията на Република България, представиха работата и функциите на президента, на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и на органите на местното самоуправление. Учениците добиха компетентност в държавното устройство и управлението на Република България и вече могат да се ориентират в сложния и динамичен живот и да създадат лични критерии, определящи мотивите на гражданският им избор и осъзнаване ролята на демокрацията в управлението.
В урока бе приложена иновацията – 3д проектиране и 3д принтиране при изработка на единият от националните символи, а именно знамето на Република България. Тази иновация спомага за повишаване нивото на знания и умения чрез използване на триизмерни програми за визуализация и принтиране на 3д модели в помощ на обучението по география и икономика, история и цивилизации и информационни технологии и изобразително изкуство. В урока участва ресурсен учител, който оказа подкрепа в изработването на макет на герба на Република България от глина, за по-добро онагледяване на държавните символи. Урокът приключи със слушане на химна на Републиката. Наши гости бяха д-р Цветелина Ценова-старши експерт ОНГОР в РУО Враца, г-жа Ивка Гиздина-старши експерт приобщаващо образование, г-жа Галина Статкова-директор на РЦПППО Враца, г-жа Цветомила Христова-директор на ПГ”Д. Хаджитошин” и учители от гимназията.
Урокът е разработен от Теодора Кръстева-учител по география и икономика, Анелия Цветкова-учител по история и цивилизация, Стефан Дацов-учител по информационни технологии, Валентина Иванова-ресурсен учител.
И

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *