Категория: НОВИНИ

Стихове за любовта…

Стихове за любов четоха учениците от ПГ „Димитраки Хаджитошин“ във Враца заедно представителки на регионалната библиотека „Христо Ботев“. Книгите бяха от богатата колекция на #Заемна за дома, а най-голямата изненада…

Шампиони!!!

Очакваното настъпи. Шампиони и при юноши 8-10 клас. Така ПГ ,,Димитраки Хаджитошин“ от три участващи отбори спечели две първи места. Честито на победителите, които както казват не ги съдят. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvratzadnes.com%2Fpage.php%3Fn%3D19538873%26SiteID%3D922%26fbclid%3DIwAR1NvXyg1ygO4h5Sxtuy_IuXQKUZJl2UWLJyCqz_akAoO1iTEmmD9H3zQ5A&h=AT1e9D4-q_96HRLvcfHuA5KcEXUpCQxEZxKgBmUDNeJgDhr-z10IgFHziZY4BQXvw-KD9XJMdOnmx07udul12xgJmdk7YY33tkoOz4G4ge-cuH737ToxaAeCO_19Wi77zoAi&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3v4huegsIYSnrB7rBVw28_WquyJTJ8-1fOjYc4sGezHK5SRqEpglHJpu-JeJCRpZq3N_995z3v05q9tY4B-8H-3j-vmNzjParMayc6lO29WqYF65jkjp8zUfmcGLXamhfqp559cPncjbHJEZdI7AIVLCAQOcm_Vw7rMz9u3vRmOHs0VS6G0fHOciYDIjsHPFZ98l6AsCLdATo2-1znOBav3dhzBt-8XbJu…

Интердисциплинарен урок на тема “Държавно устройство и управление на Република България”

На 24.01.2024г. в ПГ “Димитраки Хаджитошин” се проведе иновативен, интердисциплинарен урок на тема “Държавно устройство и управление на Република България”. В хода на урока, учениците се запознаха с историята на…

“Ферментациите в нашия бит”

Днес в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.ВРАЦА се проведе интердисциплинарен урок, включващ предметите Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Информационни технологии. Темата беше “Ферментациите в…