Месец: февруари 2024

Ден на „Розовата фланелка“

И в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ бе отбелязан „Деня на розовата фланелка „. Инициативата започна с изработване на розова фланелка от газобетонни блокчета от учениците специалност „Строителство и архитектура“ . Всички…

Стихове за любовта…

Стихове за любов четоха учениците от ПГ „Димитраки Хаджитошин“ във Враца заедно представителки на регионалната библиотека „Христо Ботев“. Книгите бяха от богатата колекция на #Заемна за дома, а най-голямата изненада…

Шампиони!!!

Очакваното настъпи. Шампиони и при юноши 8-10 клас. Така ПГ ,,Димитраки Хаджитошин“ от три участващи отбори спечели две първи места. Честито на победителите, които както казват не ги съдят. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvratzadnes.com%2Fpage.php%3Fn%3D19538873%26SiteID%3D922%26fbclid%3DIwAR1NvXyg1ygO4h5Sxtuy_IuXQKUZJl2UWLJyCqz_akAoO1iTEmmD9H3zQ5A&h=AT1e9D4-q_96HRLvcfHuA5KcEXUpCQxEZxKgBmUDNeJgDhr-z10IgFHziZY4BQXvw-KD9XJMdOnmx07udul12xgJmdk7YY33tkoOz4G4ge-cuH737ToxaAeCO_19Wi77zoAi&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3v4huegsIYSnrB7rBVw28_WquyJTJ8-1fOjYc4sGezHK5SRqEpglHJpu-JeJCRpZq3N_995z3v05q9tY4B-8H-3j-vmNzjParMayc6lO29WqYF65jkjp8zUfmcGLXamhfqp559cPncjbHJEZdI7AIVLCAQOcm_Vw7rMz9u3vRmOHs0VS6G0fHOciYDIjsHPFZ98l6AsCLdATo2-1znOBav3dhzBt-8XbJu…